Anpassad gymnasieskola

Vem har rätt att gå i anpassad gymnasieskola?

Den anpassade gymnasieskolan är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och behöver en utbildning som är anpassad efter dina behov.

Hemkommunen gör en utredning som visar om en elev tillhör målgruppen. Utbildningarna inom anpassade gymnasieskolan är utformade för att du ska få den hjälp du behöver för att utvecklas och få ett så bra liv som möjligt som vuxen.

Utbildningen på Anpassad gymnasieskola är fyraårig och ska leda till personlig utveckling och förbereda dig för arbete, studier eller annan sysselsättning. När du är klar får du ett gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola som visar vad du lärt dig och vilka erfarenheter du fått under utbildningen.

Du utbildar dig på något av de nationella programmen eller på det individuella programmet.

Du får nya kunskaper och erfarenheter inom flera områden och får arbeta både teoretiskt och praktiskt med olika uppgifter. Du arbetar på egen hand eller med andra elever. Utbildningen sker mestadels på skolan men ibland även på en arbetsplats utanför skolan. I många kommuner finns skolan i samma lokaler som den vanliga gymnasieskolan.

Nationella och individuella program

Utbildningen på anpassad gymnasieskola är fyraårig och ska leda till personlig utveckling och förbereda dig för arbete, studier eller annan sysselsättning. När du är klar får du ett gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola som visar vad du lärt dig och vilka erfarenheter du fått under utbildningen.
Du utbildar dig på något av de nationella programmen eller på det individuella programmet.

Du får nya kunskaper och erfarenheter inom flera områden och får arbeta både teoretiskt och praktiskt med olika uppgifter. Du arbetar på egen hand eller med andra elever. Utbildningen sker mestadels på skolan men ibland även på en arbetsplats utanför skolan.

Här finns utbildningarna:

Tabell Anpassad gymnasieskola Linköping

Individuella programmet

Individuella programmet är en utbildning som utformas efter dina behov och ska förbereda dig för ett självständigt liv och för en framtida sysselsättning. Du läser olika ämnesområden och kan få praktisera på en arbetsplats.

Du lär dig att få ett fungerande vardagsliv och samhällsliv, att utveckla din språkliga förmåga, hur du använder och har nytta av matematiken i din vardag, hur du kan sköta din vardagsekonomi, ditt boende och din hälsa, att uttrycka dig i bild, dans, musik och teater, att förstå och använda den engelska du möter i din vardag, att prata om frågor som handlar om dig och ditt liv.

Nationella program

Programmet för administration, handel och varuhantering
Du lär dig olika arbetsuppgifter som förekommer i affärer och på kontor. Du ska även lära dig att möta kunder, ta emot och ordna med varor samt använda vanliga datorprogram.

Programmet för estetiska verksamheter
Du lär dig och får prova på olika typer av konst och kultur. Det kan vara att skapa med färg och form eller att uppträda med musik, teater med mera.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Du lär dig det som krävs för att reparera och sköta om hus och fastigheter. Du lär dig att arbeta med olika verktyg och maskiner.

Programmet för fordonsvård och godshantering
Du lär dig hur man arbetar med fordonsservice, hjul- och däckservice och olika typer av reparationer.

Programmet för hantverk och produktion
Du kan välja de hantverkstekniker som skolan erbjuder. Du lär dig grunderna i ett hantverksyrke och får kunskaper om verktygsanvändning och olika material.

Programmet för hotell, restaurang och bageri
Du lär dig arbetsmomenten i ett kök eller på ett hotell. Du lär dig att möta gäster, baka och laga mat, servera, städa och göra fint.

Programmet för hälsa, vård och omsorg
Du lär dig möta människor i olika åldrar som behöver vård och omsorg men ibland också kost- eller träningsråd.

Programmet för samhälle, natur och språk
Du lär dig inom flera ämnen som till exempel handlar om människan och samhället nu och förr i tiden, kultur och religion i olika länder, kommunikation och språk.

Programmet för skog, mark och djur
Du får lära dig om djurvård, jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsskötsel. Det handlar om vår miljö, nu och i framtiden.

Skolor

Anders Ljungstedts Gymnasium

 • Nationella program:
  • Administration, handel och varuhantering
  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Fordonsvård och godshantering
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Hälsa, vård och omsorg

Berzeliusskolan

 • Individuella programmet
 • Nationella program:
  • Estetiska verksamheter
  • Samhälle, natur och språk

Vreta utbildningscenter

 • Nationella program:
  • Skog, mark och djur

Öppet hus

Anders Ljungstedts
25 november kl. 10:00-13:00

Berzeliusskolan
22 november kl. 18:00-20:30

Vreta utbildningscentrum
25 november kl. 10:00-14:00
3 februari kl. 10:00-13:00